18 Haziran 2013 Salı

TAKİP TALEBİ ÖRNEĞİ

                                                                                    
                                                                                                                                                            Örnek No:1*


                                                                TAKİP TALEBİ

Esas No: ................/..................


1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :


………………….  (T.C Kimlik no:                           )

Vekili: ………………………
Adres:

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

……………...       (Vergi no veya T.C. Kimlik no     )
Adres:


3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :


………………………-TL   (Asıl Alacak)
………………………- TL  (İşlemiş faiz)
----------------------------
…………….-TL  olmak üzere toplam alacağın, icra giderleri yıllık ………….
……….. Faizi ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili taleplidir. Kısmi ödemeler, BK. 100. Maddesi uyarınca öncelikle  faiz   ve   ferilere   mahsup edilecektir. Fazlaya dair talep ve dava haklarımız mahfuzdur.
 

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi :


6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :


……………………………………………………………………………….
7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi :

………………………………………………………………………………..

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi :


……………………………………………………………………………….

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :

                             Haciz


                Yukarıdaki (4.) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

Alacaklı Vekili (veya Alacaklı)
………………….
 * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.                                   

                                                                              FAİZ DÖKÜMÜ

ALACAK
TARİH ARALIĞI
GÜN
FAİZ TÜRÜ
ORAN (%)
TUTAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder